Dori Jones Yang

“The Forbidden Temptation of Baseball” by Dori Jones Yang
“The Forbidden Temptation of Baseball” by Dori Jones Yang 150 150 Reader Views Kids

THE FORBIDDEN TEMPTATION OF BASEBALL Dori Jones Yang SparkPress (2017) ISBN 9781943006328 Reviewed by Marten Weldon (age 12) for Reader Views (9/17) “The Forbidden Temptation of Baseball”…

read more